Nõustamiskeskuse kliendinõustaja

Scroll to content

Kas Sulle pakub huvi panganduse valdkond, Sa naudid kliendisuhtlust ja oled lahendustele orienteeritud?

Üheskoos meiega saad:

  • pakkuda nõustamiskeskusesse helistavatele klientidele sõbralikku, professionaalset ja kiiret teenindamist telefoni teel;
  • pakkuda meie klientidele nende vajadustest lähtuvat nõustamist ning tegeleda neile kõige paremini sobivate pangateenuste pakkumise ja müügiga;
  • teha koostööd erinevate pangaüksustega.

Oled rollis edukas, kui Sul on:

  • soov õppida pidevalt midagi uut ja pakkuda parimat klienditeenindust;
  • vähemalt keskharidus ja Sa suhtled vabalt nii eesti kui vene keeles;
  • väga head meeskonnatööoskused ja Sa oled kiire õppija;
  • Sinu loomuses olla avatud ja särav suhtleja ning klienti väärtustav mõtteviis;
  • huvi panga uudsete digilahenduste vastu;
  • valmisolek töötada graafiku alusel.

Liitu meie tiimiga ja ...

Sa saad laiapõhjalise ülevaate meie pangatoodetest- ja teenustest ning õpid mõistma, kuidas pangandus täpsemalt toimib. Pakume Sulle põhjalikku väljaõpet koos juhendaja toega, aktiivset koostööd ja arenemisvõimalust kõrvuti oma valdkonna tipptegijatega Eesti ühe eelistatuima tööandja juures.

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 31.07.2021

Swedbank ei tolereeri inimeste diskrimineerimist soo, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, usutunnistuse ega erivajaduse alusel – kõik on oodatud!

Või kas teate kedagi, kes võiks hästi sobida! Andke talle teada!

Töökoht ja kultuur

Oleme umbes 15 000 kolleegiga organisatsioon, mis tegutseb peamiselt neljal koduturul - Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Koostöö on meie jaoks oluline. Saavutame parimad tulemused teineteiselt õppimise ja üksteise inspireerimise kaudu, juhindudes oma väärtustest - avatud, lihtne, hooliv.

Me usume mitmekesisusse ja kaasatusse ning suhtume nii klientidesse kui ka töötajatesse sama lugupidavalt.  

Tule saa meiega lähemalt tuttavaks

Teamtailor

Kandidaatide jälgimise süsteem Teamtailor