Koolitus- ja arendusekspert

Scroll to content

Kas Sulle pakub huvi koolitus- ja arendusvaldkond, juhtimis- ja eestvedamisoskuste arendamine ning digitaalsed õppimislahendused?

Üheskoos meiega saad:

 • Olla ekspert ning juhtida koolitus- ja arendusprojekte grupi ja kohalikul tasandil;
 • Teha koostööd nelja riigi Akadeemiatega, Eesti ja grupi personalidivisjonidega koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamiseks;
 • Vastutada eestvedamise ja juhtimisoskuste arendamise valdkonnas koolituste, arengu- ja talendiprogrammide ning erinevate arendustegevuste välja töötamise, elluviimise ja korraldamise eest;
 • Töötada välja, planeerida ja ellu viia interaktiivseid (e-õppel põhinevaid) ja muid koolitusi ning töötubasid;
 • Hoida ja arendada koostöösuhteid majasiseste kui ka väliste koostööpartneritega.

Oled rollis edukas, kui Sul on:

 • varasem edukas rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus ja oled partnerina initsiatiivikas, järjekindel, täpne ning koostöösuhetele orienteeritud;
 • eelnev kogemus juhtimisoskuste arendamise valdkonnas koolituste, arengu- ja talendiprogrammide koostamisega;
 • julgus proovida uusi meetodeid ja tehnoloogilisi lahendusi inimeste arendamiseks ning oled valmis muutma ja muutuma;
 • bakalaureuse- või magistrikraad (soovitavalt personalijuhtimise, andragoogika või psühholoogia erialal) või selle omandamine lõppjärgus; 
 • väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas (C1 või tugev B2) ja oled valmis igapäevaselt suhtlema rohkem inglise kui eesti keeles.

„Liitu meie tiimiga ja 

… täienda oma tugevustega meie rahvusvahelist koolitusekspertide meeskonda, kes viivad ühiselt ellu väljakutsuvaid projekte, panustades Swedbanki jaoks strateegiliste kompetentside arendamisse ja õppimiskultuuri edendamisse. Tagades kõrgel tasemel oskuste arendamise pangas, loome me lisaväärtust nii meie töötajatele ja juhtidele, kui suurendame  Swedbanki konkurentsieelist meie klientide jaoks.“ Teele Saarma, Sinu tulevane juht

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 06.08.2021. 

Swedbank ei tolereeri inimeste diskrimineerimist soo, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, usutunnistuse ega erivajaduse alusel – kõik on oodatud!

Additional information

 • Remote status

  Flexible remote

Või kas teate kedagi, kes võiks hästi sobida! Andke talle teada!

Töökoht ja kultuur

Oleme umbes 15 000 kolleegiga organisatsioon, mis tegutseb peamiselt neljal koduturul - Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Koostöö on meie jaoks oluline. Saavutame parimad tulemused teineteiselt õppimise ja üksteise inspireerimise kaudu, juhindudes oma väärtustest - avatud, lihtne, hooliv.

Me usume mitmekesisusse ja kaasatusse ning suhtume nii klientidesse kui ka töötajatesse sama lugupidavalt.  

Tule saa meiega lähemalt tuttavaks

Teamtailor

Kandidaatide jälgimise süsteem Teamtailor