Analüütik Balti aktsiaanalüüsi osakonda

Scroll to content

Kas Sulle pakuvad huvi väärtpaberiturud ja oled ettevõtete majandusnäitajate lugemises osav?

Üheskoos meiega saad:

  • koostada ja uuendada aktsiaanalüüsile andmestikku ja luua mudeleid, prognoosimaks ettevõtete tulemusi tulevikus;
  • kujundada andmepõhiseid hinnanguid ettevõtte aktsiate ja võlakirjade kohta,  võrrelda tulemusi teiste ettevõtetega ning analüüsitulemuste ajalooga;
  • koostada regulaarselt ülevaateid ja raporteid analüüsi tulemustest ja esitleda neid nii pangas sees kui ka välistele klientidel/töö tellijatele;
  • teha koostööd kogenud tiimikaaslastega.

Oled rollis edukas, kui Sul on:

  • kõrgharidus (soovitavalt finants, majandus või matemaatika);
  • sügav huvi finantsturu ja aktsiaanalüüsi valdkonna vastu (töökogemus selles vallas on eeliseks);
  • vilumus leida erinevatest aruannetest infot ja oskus rakendada turgudel üldkasutatavate suhtarvude teavet;
  • keskmisest kõrgem tase MS Excel’i kasutamisel andmete analüüsiks ja  andmebaaside koostamiseks;
  • ladus keelekasutus sisukate raportite koostamisel eesti ja inglise keeles;
  • enesekindlus ja vastutustunne analüüsi tulemuste kommunikeerimisel ja arusaam koostatud hinnangute mõjust ettevõtete tulemustele.

 „Liitu meie tiimiga ja ...

… ole osa oma ala ekspertidest koosnevast meeskonnast, kes viivad ühiselt ellu väljakutsuvaid projekte, luues pangale ja klientidele usaldusväärset ja kõrge kvaliteediga teadmist Baltikumi finantsturgude arengutest.“ Marek Randma, Sinu tulevane juht

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 07.03.2021. 

Swedbank ei tolereeri inimeste diskrimineerimist soo, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, usutunnistuse ega erivajaduse alusel – kõik on oodatud!

Või kas teate kedagi, kes võiks hästi sobida! Andke talle teada!

Töökoht ja kultuur

Oleme umbes 15 000 kolleegiga organisatsioon, mis tegutseb peamiselt neljal koduturul - Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Koostöö on meie jaoks oluline. Saavutame parimad tulemused teineteiselt õppimise ja üksteise inspireerimise kaudu, juhindudes oma väärtustest - avatud, lihtne, hooliv.

Me usume mitmekesisusse ja kaasatusse ning suhtume nii klientidesse kui ka töötajatesse sama lugupidavalt.  

Tule saa meiega lähemalt tuttavaks

Teamtailor

Kandidaatide jälgimise süsteem Teamtailor