Scroll to content

Kas Sulle pakub huvi projektijuhtimine ja KYC/AML valdkond?

Swedbank Eesti Riskijuhtimise Divisjoni kuuluv KYC (Know Your Customer ehk „Tunne Oma Klienti“) üksus tegeleb igapäevaselt seaduste (mh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) täitmiseks vajalike kliendiandmete kogumise ja uuendamise nõuete täitmise tagamisega.

Üheskoos meiega saad:

 • koordineerida erinevaid ärikriitilisi KYC projekte, kaasates aruteludesse erinevaid seotud osapooli, tagades kokkulepete saavutamise ja projektiga seotud muudatuste elluviimise;
 • KYC põhimõtete järgimiseks vajalikke tegevusi planeerida, koordineerida ja kontrollida sh koostöö IT-ga, panga teiste osakondadega neljas riigis (Balti riigid ja Rootsi), teiste pankadega ja riigiasutustega;
 • KYC valdkonna vajadusi esindada teistes projektides;
 • nõustada ja koolitada töötajaid KYC põhimõtte täitmiseks vajalikel teemadel;
 • koostada ja uuendada KYC nõudeid reguleerivate sise-eeskirju.

Oled rollis edukas, kui Sul on:

 • huvi töötada detailidega, aga oskus näha ka nendest moodustuvat suurt pilti ning selle pealt tuua välja olulisemad kitsaskohad ja võimalused tulemuste saavutamiseks;
 • varasem projekti juhtimise kogemus ja pead oluliseks eduteguriks projekti õnnestumisel selget ja läbimõeldud kommunikatsiooni;
 • kogemust olla oma rollis initsiatiivikas, nõudlik ja lisaks tulemuste ära toomisele oled ka headele koostöösuhetele orienteeritud;
 • täpsus, kohusetundlikkus ning oled valmis kiirelt uusi teadmisi omandama ja neid praktikasse panema;
 • kõrge stressitaluvus ja otsustamisjulgus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • kasuks tulevad teadmised rahapesu tõkestamisest;
 • kõrgharidus või oled seda omandamas.

„Liitu meie tiimiga ja ...

… ole osa oma ala ekspertidest koosnevast tulemustele orienteeritud ja sõbralikust meeskonnast, kes viivad ühiselt ellu väljakutsuvaid projekte, tehes huvitavat ja väljakutsete rohket tööd. Tule anna oma panus nii Swedbank Eesti kui Balti panganduse kliendiandmete kogumise, hindamise ja uuendamise protsesside arengusse ja kvaliteeti.“ Aiki Priks, Sinu tulevane juht

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 27.01.2021. 

Swedbank ei tolereeri inimeste diskrimineerimist soo, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, usutunnistuse ega erivajaduse alusel – kõik on oodatud!

Või kas teate kedagi, kes võiks hästi sobida! Andke talle teada!

Töökoht ja kultuur

Oleme umbes 15 000 kolleegiga organisatsioon, mis tegutseb peamiselt neljal koduturul - Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Koostöö on meie jaoks oluline. Saavutame parimad tulemused teineteiselt õppimise ja üksteise inspireerimise kaudu, juhindudes oma väärtustest - avatud, lihtne, hooliv.

Me usume mitmekesisusse ja kaasatusse ning suhtume nii klientidesse kui ka töötajatesse sama lugupidavalt.  

Tule saa meiega lähemalt tuttavaks

Teamtailor

Kandidaatide jälgimise süsteem Teamtailor