Investeerimisvaldkonna turustusjurist

Scroll to content

Kas Sulle pakub huvi säästu- ja kindlustustoodete turustamisega seonduv juriidika?

Üheskoos meiega saad:

  • pakkuda juriidilist tuge säästu- ja kindlustustoodete väljatöötamisel ja muutmisel, nõustamisel ja müügil, turundamisel ja järelteenindusel;
  • nõustada ja koolitada töötajaid säästu- ja kindlustustooteid puudutavates küsimustes;      
  • valmistada ette ning kaasajastada valdkonnaga seotud dokumentatsiooni;
  • hoida end kursis säästu- ja kindlustustoodete regulatsioonidega ning osaleda eelnõude osas panga seisukoha kujundamisel ja selle kaitsmisel;
  • esindada panka suhtluses erialaliitude, järelvalveasutuste, ministeeriumite ja muude asutustega.

Oled rollis edukas, kui Sul on:

  • juriidiline kõrgharidus (võib olla omandamisel);
  • huvi investeeringute valdkonna vastu või eelnev kogemus väärtpaberituruga seonduvas valdkonnas;
  • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
  • hea läbirääkimis- ja enesekehtestamise oskus;
  • soov leida parimaid lahendusi koostöös teiste meeskonnaliikmetega, olles seejuures iseseisev ja proaktiivne.

„Liitu meie tiimiga ja ...

… saad anda oma panuse rahvusvahelise finantsettevõtte investeeringute valdkonna arendamisse, teha koostööd oma ala ekspertidest koosnevast meeskonnas ning arendada end investeeringute valdkonnas.“ Leho Vool, investeerimisteenuste valdkonnajuht

Ootame Sinu kandideerimisavaldust hiljemalt 30.10.2020. 

Swedbank ei tolereeri inimeste diskrimineerimist soo, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, usutunnistuse ega erivajaduse alusel – kõik on oodatud!

Või kas teate kedagi, kes võiks hästi sobida! Andke talle teada!

Töökoht ja kultuur

Oleme umbes 15 000 kolleegiga organisatsioon, mis tegutseb peamiselt neljal koduturul - Rootsis, Eestis, Lätis ja Leedus.

Koostöö on meie jaoks oluline. Saavutame parimad tulemused teineteiselt õppimise ja üksteise inspireerimise kaudu, juhindudes oma väärtustest - avatud, lihtne, hooliv.

Me usume mitmekesisusse ja kaasatusse ning suhtume nii klientidesse kui ka töötajatesse sama lugupidavalt.  

Tule saa meiega lähemalt tuttavaks

Teamtailor

Kandidaatide jälgimise süsteem Teamtailor